" ให้บริการด้าน IT SERVICE ครบวงจร "

ค่าบริการนอกสถานที่ เริ่มต้นที่ 500 บาท

โทรหาเรา 086-4542638

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร บริษัท โรงงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ทางด้านการวางระบบเครือข่าย ให้มีความเสถียรภาพ และหยืดหยุ่น ต่อการขยายองค์กรที่เพิ่มขึ้น

สำหรับท่านที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ (Startup หรือ SMEs)

บริการดูแลระบบไอที Network Internet ซ่อมคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค บริการนอกสถานที่ บริการไอที support รายเดือนที่ยังไม่มีระบบ IT ภายในสำนักงานหรือ office ของท่าน ทางเรายินดีและพร้อมให้คำแนะนำ โทรหาเรา 086-4542368

Make Solution

" ให้บริการด้าน IT SERVICE ครบวงจร "
ค่าบริการนอกสถานที่ เริ่มที่ 500 บาท จำหน่ายอุปกรณ์ Network แก่ลูกค้าหลากหลายธุรกิจ สำหรับท่านที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ (Startup หรือ SMEs) ที่ยังไม่มีระบบ IT ภายในสำนักงานหรือ office ของท่าน ทางเรายินดีและพร้อมให้คำแนะนำ

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร บริษัท โรงงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ทางด้านการวางระบบเครือข่าย ให้มีความเสถียรภาพ และหยืดหยุ่น ต่อการขยายองค์กรที่เพิ่มขึ้น

add-image

Make Solution

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร บริษัท โรงงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ทางด้านการวางระบบเครือข่าย ให้มีความเสถียรภาพ และหยืดหยุ่น ต่อการขยายองค์กรที่เพิ่มขึ้น โทรหาเรา 086-454-2638

เรา ทำอะไรบ้าง

บริการ ซ่อมคอมนอกสถานที่ ดูแลระบบไอที รายเดือน

จำหน่ายสินค้าไอทีทุกชนิด

จำหน่ายซองเอกสาร และอุปกรณ์ สำนักงาน ทุกชนิด

feature-img
บริการจดโดเมน .COM .CO.TH

บริการดูแลไอทีรายเดือนสำหรับ บริษัท SME

บริการจัดทำเว็บไซต์

บริการ Maintenane website

01
รับปัญหา รับฟังความต้องการ

รับฟังปัญหา รับความต้องการของลูกค้า

02
วางแผน

วางแผนการทำงาน การบริหารจัดการ ในงานที่ลูกค้าต้องการเพื่อให้เกิดประสิทธ์ภาพ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

03
ออกแบบดีไซด์ รูปแบบการทำงาน

ออกแบบ ดีไซด์ รูปแบบ ของงาน และแจ้งลุกค้า

04
ลงมือทำงาน

ทำงานตามรูปแบบแบบแผนที่ตกลงกับลูกค้า

บริการ ของเรา

ซ่อมคอมนอกสถานที่

บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ นอกสถานที่

ดูแลระบบไอทีรายเดือน

ดูแลระบบไอทีรายเดือนสำหรับธรุกิจ

จำหน่ายสินค้าไอทีทุกชนิด

จำหน่ายสินค้าไอที ทั้ง ฮาร์ดแวร์ และซอรฟแวร์

รับเขียนโปรแกรมเว็บไซต์

บริการจดโดเมน .COM .CO.TH

บริการให้เช่า host สำหรับทำเว็ปไซด์
บริการจัดทำเพจเฟสบุ๊ค

บริการ Maintenane website